Szeretethíd | Támogatóink
önkéntesség, önkéntes nap, önkéntesnek jelentkezés
3196
page-template-default,page,page-id-3196,page-child,parent-pageid-2227,ajax_leftright,page_not_loaded,boxed

Támogatóink

 

Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke,a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a 2018-as Szeretethíd egyházi fővédnöke

Ha belegondolunk, akkor a munkánknak, az emberi kapcsolatainknak a 80-90 százaléka önkéntes. Nem csak azért, mert a szívességünket, szeretetünket, odaadásunkat fejezzük ki, hanem mert valahogy így van berendezve a világ. Egyszerűbben szólva: az önkéntesség alapozza meg azt az érzést, hogy számíthatok a másikra, és még inkább, hogy a másik számíthat rám.
Jézus azt mondja: „…ha valaki egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre.” Vannak dolgok, amiket kötelező megcsinálni, de Krisztusi ihletből még ugyanennyit hozzá lehet tenni. A Szeretethíd erre megtanítja a fiatalokat, időseket és bárkit, aki részt vesz a programon.

Vastag Csaba, Fonogram-díjas énekes, a 2018-as Szeretethíd fővédnöke

A leglényegesebb dolog szerintem, hogy olyanoknak segítsünk, akiknek – viccesen mondva – nincs lehetőségük szakszervezetet létrehozni. A mi felelősségünk az, hogy egy ilyen magasabb szinten, több embert elérő fórumon önkénteskedjünk értük és magunkért.
Saját alapítványom is van, tehát aktívan foglalkozom a „köz” segítésével. Ezt valódi felelősségemnek érzem, hiszen annak idején az X-Faktor című műsorban nagyon sokat kaptam a kedves közönségtől, és mindig szem előtt tartottam, hogy abból vissza is adjak évről-évre, vagy akár napról-napra is. Egy percig sem volt kérdéses, hogy elvállalom a Szeretethíd fővédnökségét, hiszen nagyon fontosnak érzem, hogy ezekre a kezdeményezésekre felhívjuk a figyelmet, és bízom benne, hogy sok mindenkihez el fogunk jutni a Szeretethíd által.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a 2017-es Szeretethíd egyházi fővédnöke

A Magyar Református Szeretetszolgálat szintén isteni sugallatnak engedelmeskedett, amikor nem csupán megálmodta, hanem életre is hívta a napjainkban már egész Kárpát-medencére kiterjedő kapcsolathálózatot, a Szeretethíd elnevezésű önkéntes napokat. A Szeretethíd, miként neve is igazolja, a XXI. század hozadékaként és hordalékaként megjelenő lelki-szellemi, kulturális-társadalmi, történelmi-politikai torlaszai ellenére létesít sikeres kapcsolatot Isten és ember között, a segítségnyújtók és rászorulók, világ és társadalom, valamint különböző generációk között…
A hidat, ahhoz, hogy kapcsolatteremtő rendeltetését elláthassa, karbantartani, időnként tatarozni kell. Ezen felül a hídnak folyamatosan biztosítania kell az áthidalt akadályon belül zajló romboló erők számára szükséges szabad teret. Nem az a feladata, hogy gátat szabjon a különböző hullámoknak, áradatoknak, hanem, hogy azok felett zavartalan és biztonságos oda- és visszajárhatóságot teremtsen.
A Szeretethíd isteni sugallatra épült és Isten áldásával működik. Hídverő szolgálatának eredményességét ékesen tükrözi a napjaink társadalmát jelentős sodróerőként meghatározó közömbösség, érdektelenség ellenére is – az önkéntesek évről évre növekvő száma. A Szeretethidat Isten emberi kezekkel nem csupán óvja, tataroztatja, hanem építi, fejleszti. Teszi ezt az önkéntes szolgálat kedvezményezettjei hasznára és általuk a maga örök dicsőségére.

Szilágyi Áron kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó, a 2017-es Szeretethíd fővédnöke

Törődni a másikkal, segíteni a rászorulón emberi mivoltunk része. Van, akinek ez könnyebben, természetesen megy, ösztönéből fakad, és vannak olyanok, akiknek tanulniuk kell, nem hozzák otthonról az „adni jó” attitűdöt. Ugyanakkor azt gondolom, aki ráérez az önzetlen segítségadás ízére, egész életére marandó élménnyel gazdagodik, kinyílik előtte egy új világ, közelebb kerül embertársaihoz, fokozódik a világba vetett hite és végső soron az önbecsülése is. Az ember több lesz, ha ad.

A Szeretethíd egy lehetőség arra, hogy az ember adjon. Önkéntes munkában fejezze ki érzékenységét a társadalmi problémákra. Bármilyen önkéntességről is legyen szó, a lényeg ugyanaz: háttérbe szorítom a saját érdekeimet, jólétemet, szükségleteimet és a másikkal törődöm, felé fordítom a figyelmemet, érte vagyok. Bízom abban, hogy egyre többen megismerik ezt az érzést, veszik a bátorságot ahhoz, hogy nyissanak embertársaik felé, és ezáltal kinyissák önmagukat is.

Prof. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a 20016-os Szeretethíd fővédnöke

fekete_karoly_puspok

 

Az első „szeretethidat” Jézus Krisztus alkotta meg, amikor áldozatának keresztkötésével összekötötte a maga „fenti” világát az ember földi, „lenti” világával. Ez a minta bátorít, hogy merjük használni a Szeretethidat egymás között és közlekedjünk rajta bátran. A tíz éves Református Szeretetszolgálat eddigi nyolc Szeretethídja bizonyította: jól járható ez az út, amelyen megsokszorozódik a gyenge ereje, és feltámad a szeretet leleményessége. A Szeretethídon egymásra találók missziója semmivel sem pótolható!

Gundel Takács Gábor, televíziós szerkesztő- műsorvezető,  a 2016-os Szeretethíd fővédnöke

gundel_takacs_gabor_

 

Mindannyian a magunk útját járjuk. Mindannyiunknak magunknak kell megtalálnunk magunkban a Megváltót és a megváltást. De ha egymás kezét fogva haladunk az úton, ha bátorítjuk a lemaradókat, ha reményt adnak az előttünk haladók, akkor könnyebb átlépni a nehézségeken, könnyebb visszatalálni, ha eltévedtünk és jó lesz együtt boldognak lenni, ha majd egyszer megérkezünk. Mindehhez egyetlen tiszta érzésre, egyben a legnagyobb erőre van szükségünk. Ez a Szeretet. Mindannyiunkban ott van. Kössük össze!

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a 2015-ös Szeretethíd fővédnöke

Steinbach_JozsefHét évvel ezelőtt úgy kezdtem a püspöki szolgálatom, hogy tudtam: csapatmunkában, együtt sokkal többre mehetünk. Mivel egy ember nem érthet mindenhez, fontos, hogy összeadjuk amink van. Így sikerült megteremteni az egységes Dunántúlt. A Szeretethíd Kárpát-medencei viszonylatban szemlélteti azt, hogy mennyire fontos az együttmunkálkodás. Egy olyan világban, ahol mindent pénzben, bérben, teljesítményben mérünk, abszolút evangéliumi az önkéntesség szelleme: közös dolgainkért önként áldozunk az időnkből.  A résztvevők számán és az általuk elvégzett munka értékén is túlmutat a kezdeményezés, hiszen példát mutat a társadalom számára abban, hogy az önző, énes, érdekgondolkozástól eltérően az önként, szeretettel végzett munkával valóban tehetünk másokért, egymásért.

Több aspektusa van a Szeretethídnak. Az együtt dolgozás aspektusa: a mi hitünk látható módon, aprópénzre válta megmutatkozik a kétkezi, konkrét munkában. Egyfajta diakónia is. Ahogy Jakab apostol írja: a hit cselekedetek nélkül halott. Tudjuk, hogy ingyen kegyelemből kapjuk az üdvösséget és nem azért teszünk jót, hogy üdvözüljünk, hanem azért teszünk jót, mert üdvözültünk, mert az üdvösség már elvehetetlenül a miénk és arra ösztönöz bennünket, hogy jót tegyünk másokkal. Ez a látható, hétköznapi cselekedetekben is jól kell, hogy megmutatkozzék.

Szinetár Dóra művésznő, a 2015-ös Szeretethíd fővédnöke

Szinetar_Dora

 

Szervezett formában még nem vettem részt önkéntes megmozdulásban, az én esetemben félreérthető lenne, hogy segíteni szeretnék vagy feltűnést kelteni, de a magam környezetében sokat próbálok segíteni rászorulóknak, és hacsak tudok, eleget teszek olyan megkereséseknek is, ahol a foglalkozásommal okozhatok örömet, bár cserébe „csak” boldog arcokat és sok köszönetet kapok.

Ha szükség van rá, bármiben szívesen segítek, mélyen hiszek a fizikai munka csodájában és annak a boldogságában, ha az ember két kezével újít fel például egy kis házat, vagy hoz rendbe egy játszóteret, mégis azt gondolom, a legnagyobb segítséget önkéntesként is mindenki azon a területen tudja nyújtani, amihez a legjobban ért.

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett klinikai szakpszichológus, a 2014-es Szeretethíd fővédnöke

bagdy-emoke

A Szeretethíd a Magyar Református Szeretetszolgálat mindannyiunkat megindító, cselekvő szeretetre buzdító, példamutató összefogása, amelynek 2014. évi fővédnöki tisztét megtiszteltetésnek érzem.

Mit jelent a cselekvő hit? Tenni, amire a lelkiismeretünk sarkall, amire a Biblia tanít, ami hitelesíti keresztyén mivoltunkat, a hitéletet a bizonyító megvalósulással teszi teljessé. Olyan korban élünk, amikor a konzumkultúra a „jobb adni, mint kapni” alapelve ellen dolgozik. Szellemisége önzésre, egyedi előnyök és javak szerzésére ösztönöz, miközben a boldogságpszichológia sorra tárja elénk ellentételeit, a szolgáló szeretet jutalmait. Másokon szívből segíteni egészségerősítő immunaktivitással jár.

„A lélektől lélekig” haladó személyes hídon közlekedve mi magunk is megerősödünk, a szolgáló segítés fokozza a vitális, életben tartó erőket. Az altruizmus lélektanának eredményein elámulunk: még a másokon segítés puszta látványa is örömhormon termelést fokoz és javítja az immunállapotot. Folytathatnám a bizonyítékok felsorolását. Mégsem önös érdekből segítünk, hanem  emberbaráti szeretetből, hitből, meggyőződéssel és személyválogatás nélkül. Ott segítünk, ahonnan megszólít a szükség, bárhonnan ér a jelzés, hívás. Örülök, hogy magam is hírnöke, szószólója, egyszersmind cselekvő szolgálója lehetek a Szeretethídnak, amely nem csupán embertől emberig vezet, hanem a szeretet legfőbb forrásához: Istenhez is.

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, a 2014-es Szeretethíd fővédnöke

Zán Fábián SándorBiztos vagyok abban, hogy sokan vagyunk, akik nap mint nap érezzük, látjuk, valahol mélyen tudjuk, hogy tennünk kellene valamit. Valamit önzetlenül a másik emberért, legyen az idős, egyedülálló, beteg, magatehetetlen gyermek, vagy egy tökéletesen egészséges, jó anyagi körülmények között élő ember, akinek csak kevés hiányzik a boldogsághoz, talán épp a mi szavunk, mosolyunk. Eszünkbe jut, hogy tegyünk egy általunk fontosnak ítélt intézményért, a környezetünk tisztaságáért, megőrzéséért, hogy gyermekeink, unokáink is élvezhessék azok áldásait. De nap-nap után eltelik, és az akarat gyenge, az időnk kevés, és egyedül változtatni nehéz. Így végül nem teszünk semmit…

A Szeretethíd program segíti a segítőkész, felelősséggel élő embereket abban, hogy jóindulatuk tettekké alakuljon. Alkalmat hirdet, lehetőséget kínál, közösségbe hív, ahol összefogással az érzés, a vágy, a tudat látható, tapasztalható cselekvéssé válik.

Aki bekapcsolódik ebbe a programba, megtapasztalja, hogy ő is több lehet terheket hordó önmagánál, adni, segíteni tudó ember, aki nemcsak elvárja, hogy rendezettebb legyen a környezete, hogy valaki észrevegye, megkérdezze vagy segítse – ő maga lesz, aki szeret és szeretetből cselekszik.

Kedves Testvérem! 2014. május 16-án és 17-én az a Valaki lehetsz, aki szeret, segít, és meglátja, megtapasztalja, hogy jobb adni, mint elvárni. Arra buzdítok mindenkit, aki tenni szeretne, csatlakozzon a református Szeretethíd programhoz! A Kárpát-medence magyar népe váljék eggyé ezeken a napokon, egyként cselekedjen környezetében embertársai javára és Isten dicsőségére!

Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács Elnöke, a 2012-es és a 2009-es Szeretethíd fővédnöke

Dr. Kovács ÁrpádA válsággal küzdő, pesszimista és bezárkózó világban különösen szükség van minden olyan kezdeményezésre, amely szolidaritást fejez ki, kimozdít önmagunkból, és elindít mások felé. A közösség tud felmutatni és elénk állítani olyan értékeket, amelyek a nyugodt emberi élet számára nélkülözhetetlen erkölcsi alapokat nyújtanak. Különösen igaz ez akkor, ha ezek az értékek nem csupán emberi mértékek, hanem örök elveket közvetítenek. Egy közösség akkor tölti be valódi szerepét, ha nem csak tagjait építi, formálja teljesebb emberré, hanem szólni tud, van mondanivalója környezete, a társadalom számára. Meggyőződésem, a Szeretethíd összefogása ilyen lehetőség. Üzenetet hordoz az egyes ember és a tágabb közösség, a társadalom számára. A programon résztvevők, miközben kilépnek a mindennapok nehézségeiből, megtapasztalhatják a közösségben végzett munka örömét. A különböző korosztályok közös cél érdekében való összefogása erősítheti a generációk egymáshoz való közeledését, egymás jobb megértését. Megmutatja az idősebbek számára, hogy jelenlétük fontos. A fiatalok számára új ötleteket adhat az élet értelmesebb kitöltésére. Őszintén ajánlom e programot mindazok számára, akik keresik egy békésebb és élhetőbb, s talán boldogabb világhoz vezető utat.

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, a 2011-es Szeretethíd egyházi fővédnöke

Fazekas László

 

A Szeretethíd kimozdít bennünket elméleti keresztyénségünkből és a hit általi cselekvésre, sokszor az „egy pohár víz” szolgálatára indít. Az önkéntes segítségnyújtás által megtörténik az a csoda, hogy egymás és a környezetünk számára távollévőből közel valóvá válunk. Ebben a közelségben gondok oldódhatnak meg, szebbé lehet a környezet, barátságok szövődhetnek, ajtók és szívek nyílhatnak meg, és az egész Kárpát-medence területén érezhetjük a közösen megélt református hitünk áldását. A legkisebb segítségnyújtás által is szebbé és élhetőbbé válik a világ, s valósággá válhat az, amit az Úr Jézus tényként mondott, hogy a föld sójává és a világ világosságává legyünk.

Ezért mozdulj, segíts, szeress!

 

Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége, a 2011-es Szeretethíd fővédnöke

Schmittné Makray KatalinA szolgáló szeretet hívását hallva nagyon sokan gondolnak arra, hogy valami messzi világgal kellene együtt érezni, ismeretlen embereket kellene ismeretlen bajukban támogatni. Hiába jó adni, ha az érintettség hiánya sokakat tart távol a segítségnyújtástól. Pedig a saját közösségünk is missziós terület! A közvetlen környezetünkben, egyetlen utcányi, kerítésnyi, karnyújtásnyi távolságban is élnek olyanok, akik örülnének egy kis törődésnek.

A Magyar Református Szeretetszolgálat hitből fakadó hivatása, hogy ezt a felebaráti odafigyelést megélje és másoknak is megmutassa, ezúttal a Szeretethíd elnevezésű programjával. Jó szívvel lettem nem csak fővédnöke ennek a szép kezdeményezésnek, de leszek örömmel eleme is a hídnak, amely embertől emberig, lélektől lélekig köt össze minket. Ha néhány ajtó kitárul, ha apró-cseprő ügyekre megoldást találunk, ha lesznek, akik ezután gyakrabban találkoznak, összejárnak, elbeszélgetnek egymással, már nem dolgoztunk hiába.

Márai Sándor gondolatával kívánok mindenkinek találékonyságot a szeretet cselekedeteihez: „Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”

Csűry István, a Királyhágómelléki Egyházkerület Püspöke, a 2010-es Szeretethíd egyházi fővédnöke

Csűry IstvánMegtisztelő számomra, hogy a Szeretethíd szervezői felkértek a fővédnöki szolgálatra 2010-ben. Megtisztelő, ugyanakkor önvizsgálatra késztető is. Hosszú álmatlan éjszakai órák töprengései között gyakran felmerült bennem, hogy mit is jelent számomra a megbízás, mit üzen a Szeretethíd, mint életre támadó és megelevenítő gondolat.

Mostanában gyakrabban visszaköszöntött egy félévszázados emlék, amely mindig is kísérte életemet, de most mintha több jelentésre figyelmeztetne. Történt gyermekkoromban, hogy lelkészfeleség édesanyám nem taníthatott a faluban, ahol édesapám szolgált. Az akkori hatalom, hogy embertelennek ne tűnjön, megengedte, hogy átjárjon az egyik szomszédos faluba, amellyel egy száraz időben is alig használható földút kötötte össze. A két falu között a Berettyó folydogált már akkor is, az alföldre érkezők nyugalmával. Édesanyám mindennap megtette ezt a néhány kilométert apám kíséretével egészen tavaszig, amikor a megáradt folyó elsodorta a pallót. Nagyon haragudtam gyermekfejjel a kis fahídra, amely megadta magát a néhány napig önmagából kilépő folyócska tombolása előtt. Néhány hétig édesanyám csak hétvégén jöhetett haza, mert a nagy híd messze volt, nem lehetett mindennap velünk. Pár hét elteltével, de lehet az eltelt félszázév rövidíti a fájdalmasan megélt anyahiány idejét, újból járható lett a nyomorúságos hidacska. Számomra a legfontosabb híd lett, páratlan, nem is érdekelt többé a nagyobbik, amelyen már akkor autót is láttam közlekedni. Ez az alig-híd részemre mindennap hozta a mosolyt, a simogatást és mindazt, ami anyám halálával, Vele megszűnt.

A Szeretethíd nekem most azt jelenti, hogy most én indulhatok olyanok felé, akiknek mosolyt, simogatást és mindent, ami tőlem telik átvihetek a jelképes folyókon, azok gátjain. Én építhetek pallót, kereshetek hidat. Szólhatom, de elsősorban cselekedhetem a szeretetet, amit mindannyian éhezünk és szomjazunk.

Gundel Takács Gábor, televíziós személyiség

Gundel Takács Gábor

 

 

Egyedül nem megy – szólt a filmsláger. Valóban, egyedül nem megy. Egyedül nem lehet örülni a sikereknek, nem lehet kibeszélni a bánatunkat, nem lehet többet megtudni a világról, nem lehet adni, nem lehet kapni, egyedül nem lehet szeretni. Együtt, közösségben lehet csak ÉLNI. Együtt, egymást segítve, meghallgatva, egymás örömében és gondjaiban osztozva lehet csak előre lépni, erősödni, erősebben hinni. A híd pedig, ami összeköti az embereket, a szeretet.

Minden nap. Október 3-án verjünk együtt újabb hidakat!

 

 

Balczó András, olimpiai bajnok öttusázó

Balczó András

 

 

Mindenkinek annyit kell megtenni, amennyi a tőle telhető. Több nem szükséges, kevesebb nem elegendő. Hogy mi az a tett, mindenkinek magának kell eldöntenie.

 

 

 

 

Hűvösvölgyi Ildikó, színésznő

Hűvösvölgyi Ildikó

 

Megtisztel a felkérés s természetesen elvállalom, hogy a Magyar Reformtus Szeretetszolgálat október 3-i Szeretethíd programján részt vegyek, és azt teljes szívemből támogatom. Jómagam is hiszem: a SZERETET a legfontosabb az ember életében; szeretni a hazánkat, a családunkat, a munkánkat, bízni Istenben és nem önző módon, hanem egymást segítve, a másikra is figyelve élni.

Pál Apostollal együtt hiszem és vallom, hogy “Most azért megmarad a hit, remény, és szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet”!

 

 

Dr. Siba Balázs, az MRE zsinata ifjúsági irodájának korábbi vezetője

Dr. Siba Balázs

 

A Szeretethíddal eredetileg az volt az elképzelésünk, hogy a fiatalokat szólítsuk meg – ez szélesedett ki generációk közötti együttműködésre. Fontos, hogy a fiatalok érezzék azt, hogy az egyház számít rájuk, van az egyházban feladat a számukra, és meg is becsüli őket az egyház. Úgy gondolom, az elsődleges ebben az akciózásban az, hogy október 3-án olyan közösségi élmények szülessenek, amiben jó benne lenni. És akkor lehet, hogy ez másokat is bevonz. Ez az akció rólunk szól és nekünk szól. A mi megélt hitünk, ami reménység szerint kifelé is hat. Van egy akció, amiben kifejezhetem a hitem, azt, ami számomra fontos. Nem csak azt fejezhetem ki, amit hiszek, hanem megmutathatom, hogy mi az, ami mozgat, mit tesz a kezem, a lábam – ez egy megélt, látható elköteleződéssé érik.

 

Papp Kornél, az MRE zsinata oktatási irodájának vezetője

Papp Kornél

 

 

Az egyházi iskola napjainkban egyszerre négy területen tölti be küldetését a magyar társadalomban: oktatás, szeretetszolgálat, misszió, gyülekezetépítés (közösségépítés). A szeretetszolgálat gyakorlására – a mélyülő társadalmi-gazdasági-erkölcsi válság következtében – elsősorban saját tanulói körében nyílik lehetőség (a tanulás eszközeinek biztosítása, ruházkodás, étkeztetés). A családok sokszor szégyenérzettel fogadják a kapott támogatást. Jobb adni, mint kapni. A Szeretethíd segítséget nyújt élethelyzetek feldolgozásában, elmélyíti az elméleti ismereteket alkalmazásuk a gyakorlatban, s legfőképpen hidat épít közösségek között.